Architectuur is een permanent creatief proces. Duurzaamheid is een streefdoel bij het ontwerpen.

Voor elke opdracht streven we naar een kwaliteitsvolle architectuur die overeenkomt met de wensen van de opdrachtgever, met de duurzaamheid van het gebouw en met het bouwbudget dat bepaald is door de opdrachtgever.

Het architectenbureau heeft een ruime ervaring in verschillende projecten:

 • eengezinswoningen
 • meergezinswoningen
 • appartementen
 • kantoren
 • winkels
 • restaurants
 • sportgebouwen
 • gebouwen voor KMO
 • gebouwen voor industriebouw

Deze projecten worden als nieuwbouw, als verbouwing of als herbestemming uitgewerkt. Ze worden meestal voor particulieren en voor bedrijven uitgevoerd, maar soms ook voor gemeenten.

De ontwerpen worden steeds in dialoog met de opdrachtgever opgemaakt.

 1. De eerste gesprekken zijn altijd verkennende gesprekken, waarbij de wensen en de ideeën van de opdrachtgever kenbaar gemaakt worden aan de architect.
  Na de verkennende gesprekken wordt overgegaan tot het opmaken van de voorontwerpen.
 2. De voorontwerpen worden besproken bij een overleg tussen de opdrachtgever en de architect om de realisatie van het project een goede richting te geven.
 3. Na het goedkeuren van het voorontwerp wordt overgegaan tot het opmaken van de plannen voor het definitief ontwerp en voor het realiseren van het project.

Bij de realisatie van het project wordt de uitvoering van de werken wekelijks opgevolgd door het architectenbureau, met de nodige werfvergaderingen, tot aan het einde van de werken.

Bij het einde van de werken wordt het project opgeleverd na afspraak met de aannemer, de bouwheer en de architect.

architect nazareth

De samenwerking met de studiebureaus stabiliteit en technieken, energieprestatie en binnenklimaat (EPB) en veiligheidscoördinatie wordt door het architectenbureau ook georganiseerd.